FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Nové!

 • NAHLÁSTE SERVISNÝ ZÁSAH V ZÁLOŽKE SERVIS
 • Fiskalizácia pokladníc
 • Euro, AXIS, RETAX, SoFIS, MRP DOS/WIN, RETAX


Kedy nás zastihente

 • Pondelok až piatok
 • od 07:30 do 16:00
 • tel/fax:
  • +421 43 4131207
  • +421 43 4131927
  • +421 903 521849
 • kubicomp@kubicomp.sk

OBCHODNÉ ZNAČKY

Ponúkame

V našej ponuke nájdete :

Ponúkame komplexné riešenia Vašich problémov v oblasti informatiky a výpočtovej techniky a to cez vypracovanie cenovej ponuky po samostatné dodanie výpočtovej techniky, resp. počítačových sietí vrátane inštalácie a servisu a tiež systémové zabezpečenie a údržbu Vášho počítačového systému.

Internet pre vás: