Ponúkame komplexné riešenia Vašich problémov v oblasti informatiky a výpočtovej techniky a to cez vypracovanie cenovej ponuky po samostatné dodanie výpočtovej techniky, resp. počítačových sietí vrátane inštalácie a servisu a tiež systémové zabezpečenie a údržbu Vášho počítačového systému.